Saturday, November 4, 2017

Lunch at Bahay Kubo

Bahay Kubo in Surrey

Laing, Tinola, and Liempo